Fackdokumentation

Kommunikologföreningens Fackdokumentation

Dokumentation är framtagen på initiativ av enskild medlem och därefter utvecklad via diskussioner på Kommunikologföreningens öppna kongresser, samt i diskussioner inom föreningens redaktionskommitté för dokumentation, och representerar medlemmarnas bästa tolkning och enade förståelse.

Avsikten är att uppdaterad dokumentation ska vara tillgänglig för alla medlemmar och intresserade kollegor.

Föreningens årsmöte 2016 tog beslut om att formulera en ”standard”, och årsmötet 4 februari 2017 fastställde den första editionen.

Dokumentationen ägs och utges av Kommunikologföreningen. Den är offentligt tillgänglig för beställning. Kollegor kan välja att referera till den.

Samtliga medlemmar och övriga kollegor kan bidra med synpunkter via Kommunikologföreningens öppna kongresser
och/eller direkt till föreningens arbetsgrupp ”Redaktionskommittén för Fackdokumentation”.

Planering för komplettering och uppdatering pågår.

Beställning och priser

Ett ex ingår i medlemsavgift. Externa köpare är välkomna att beställa.

Leverans från april 2017

1-9 ex       450 kr/st
10-24 ex  350 kr/st
25-49 ex  300 kr/st
50-99 ex  250 kr/st
100- ex     200 kr/st

För er som beställer/betalar i Sverige:
Vänligen betala in SEK 450:- på bankgiro nr 853-9462. Märk betalningen med ”Fackdokumentation 2017” samt ditt namn.

För er som beställer/ betalar i Norge:
Vänligen betala in NOK 450 till konto nr. 9365.19.03775 . Märk betalningen med ”Fackdokumentation 2017” och ditt namn.

För beställare i andra länder än Sverige och Norge:
IBAN och SWIFT för norsk konto: Konto nr. 9365 19 03775, IBAN: NO1893651903775, SWIFT: DNBANOKK

För samtliga beställare gäller:

Maila därefter namn och postadress till styrelsen@kommunikologforeningen.org