Dialog SIK / Nyhet

UTTALANDE FRÅN KOMMUNIKOLOGFÖRENINGENS STYRELSE till kommunikologistuderande och kommunikologer

Vi tycker att det mycket positivt att det relativt nybildade kvalitetsrådet under SIK, nu publicerat information och klargör rådets ramar se http://kommunikologi.no/kvalitetsradet.html.

Vi vill med ledning av detta försöka att bidra till mer än mer tydlighet om de olika aktörer som finns i nätverket av kommunikologer och aktörernas olika roller.

    SIK/kvalitetsrådet har ansvaret för att svara på frågor som har med ”fag/(akademi)utveckling” av disciplinen och dess historia att göra.
    Utbildarna (SIK och de andra utbildnings programmen) har ansvaret för att svara på vad de undervisar om i sina utbildningar.
    Kommunikologföreningen är en aktör under en självständig ram som individer av kommunikologer har satt upp för att kunna mötas i gemenskap som kommunikologer. Föreningen kan och vill vara ett stöd för alla medlemmar, inte minst viktigt i denna tuffa mediastorm. Föreningen har även ett organ för kvalitetsfrågor kallat feedbackservice, som medlemmar kan nyttja.

UPPMANING TILL SAMTLIGA KOMMUNIKOLOGER

Föreningens utgångspunkt är att samtliga kommunikologer är kompetenta i kommunikation & förändringsarbete. Kommunikologföreningen styrelse vill nu uppmana medlemmar och övriga kommunikologer i nätverket, att vara öppna, våga informera nyfikna vänner och arbetskamrater om sin kompetens och erfarenheter. Utan rädslor för att utrycka sig fel och få bannor av någon ”mer kompetent”. Vänta inte på att de olika aktörerna i nätverket skall agera. Disciplinen bygger vi kommunikologer tillsammans och det finns många goda och kompetenta krafter i nätverket som kan och som nu behöver kliva fram o bidra i kommunikationen ut i samhället. Inte minst viktigt när debatt om kommunikologi pågår i svenska medier som direkt och indirekt påverkar alla i nätverket.

KOMMUNIKOLOGFÖRENINGENS styrelse anser också att informationen från SIK/Kvalitetsrådet om att den, sedan lång tid, efterfrågade dokumentationen om Institutet (Sjøbakken/Fleiner) historia, nu äntligen skall bli dokumenterad, det är en viktig och positiv nyhet samt en viktig parameter för att skapa mer öppenhet.

Vi vill även påminna om styrelsens tidigare information att det genom föreningens försorg nu pågår en viktig process med att ta fram dokumentation om vårt ”fagliga” (akademiska) material som vi valt att kalla Standard. Dessutom sedan några dagar med det uttalade mandatet från årsmötet 23 jan, att publicera en första utgåva under 2016.

Lite information om KOMMUNIKOLOGFORENINGEN: Den består av ca 200 medlemmar (endast enskilda individer upptas som medlemmar). Vi har stor möjlighet att samköra, mötas fysiskt och på nätet, arrangera nätverksträffar med olika tema, ordna de ramar som medlemmarna önskar.

Detta kan initieras både av och från medlemmar och styrelsen.

Ett viktigt klargörande, när styrelsen uttalar sig offentlig, så sker det på vägnarna av medlemmar. Styrelsen bör endast göra det när det gäller saker som är avklarat med medlemmarna på förhand eller i enlighet från föreningen stadgar, riktlinjer och mandat från årsmöten.

Medlemmar skall vara trygga med att de icke plötsligt medverkar i en förening som uttalar något de icke själv står för.

Medlemmar kan bruka föreningen som ram för att samordna, arbeta och bruka varandra som resurser fram t.ex. ett uttalande, publicering på föreningens FB sidor, egna inlägg och annat, underskrivet med eget namn.

Styrelsen för Kommunikologföreningen,

Monika Eknes, Roger Sjursen, Anna Carlsson, Ole Gustafsson

Share This Post

Leave a Reply