Fackdokumentation

Fackdokumentation

Kommunikologföreningen har arbetat fram fackdokumentation som beskriver materialet, ord och begrepp som används inom metadisciplinen kommunikologi. Avsikten är att uppdaterad dokumentation ska vara tillgänglig för alla kommunikologer. Alla kommunikologer kan bidra med synpunkter via Kommunikologföreningens öppna kongresser, i forum här på hemsidan och/eller direkt till föreningens arbetsgrupp «Redaktionskommitté för Fackdokumentation». Planer för framtida uppdatering finns.

Mer information och beställning

Se fler fördelar med medlemskap