Öppna diskussioner

Öppna diskussioner

Kommunikologföreningen verkar för öppna diskussioner där alla kan framföra sin mening. Du kan delta på kongresser, årsmöte, föreningens facebookgrupp och i olika forum på hemsidan. Vi önskar öppenhet och stor takhöjd i alla diskussioner.

Välkommen med dina synpunkter!

Se fler fördelar med medlemskap