Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

Kommunikologforeningen tilrettelegger for åpne diskusjoner hvor alle kan si hva de mener. Du kan delta på kongresser, årsmøte, på foreningens facebookgruppe og i ulike forum på hjemmesiden. Vi ønsker åpenhet og stor takhøyde i alle diskusjoner.

Velkommen med dine synspunkter!

Se flere medlemsfordeler