Fagdokumentasjon

Fagdokumentasjon

Kommunikologforeningen har jobbet frem fagdokumentasjon som beskriver materialet, ord og begreper som brukes innen metadisiplinen kommunikologi. Hensikten er at oppdatert dokumentasjon skal være tilgjengelig for alle kommunikologer. Alle kommunikologer kan bidra med synspunkter via Kommunikologforeningens åpne kongresser, i forum her på hjemmesiden og/eller direkte til foreningens arbeidsgruppe ”Redaksjonskomiteen for Fagdokumentasjon”. Planer for fremtidig oppdatering finnes.

Mer informasjon og bestilling

Se flere medlemsfordeler