Kvalite

Forslag til standard for kommunikologisk terminologi – utkast for synspunkter

Till medlemmar i Kommunikologföreningen, övriga kommunikologer och studenter i Kommunikologi FÖRSLAG TILL FACKDOKUMENTATION FÖR KOMMUNIKOLOGER Dokument är ett utkast till beskrivning av materialet, ord och begrepp som används inom metadisciplinen Kommunikologi©. Avsikten är att uppdaterad information ska vara tillgänglig för alla kommunikologer. Styrelsen har som förslag valt att kalla dokumentationen en «Standard» samt materialet för «taxonomi» då detta ankrar till andra professionella ramar, se nedan, och för att en standard är en giltig referens. Presuppositionen bakom förslaget är att eftersom vår disciplin är tvärdisciplinär så bör, inte minst vi som kommunikologer, använda nyttiga begrepp från andra områden/discipliner. Att läsa standarden ger inte tvärdisciplinär metakompetens. Komm...

Feedbackservice: Kvalite i kommunikologiska produkt

Som medlem i Kommunikologföreningen kan du nå få hjälp av gruppen «Feedbackservice». Gruppen består av medlemmar som har: Efterutbildning i kvalitetssäkring och/eller Erfarenhet från utbildning i kommunikologi/undervisning i kommunikologiska ämnen Styelsen anser att medlemmarna i gruppen har goda kvalifikationer till att stödja de av föreningens medlemmar som önskar filtrering och feedback på kommunikologiska produkter – speciellt med tanke på flaggning och information knutet till kommunikologi. Gruppen består av: Monika L. Eknes, ordförande Beate K. Kolstad Göran Persson Ta kontakt: feedbackservice@kommunikologforeningen.org Gruppen jobbar från start primärt med norska produkter. Styrelsen jobbar med att få fler i den svenska gruppen. Arbetsgruppen jobbar självständigt och rapporterar til...