Redaksjonskomite for fagdokumentasjon

Oversikt over materialet og referanser til NLP

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #4173
  Monika
  Keymaster

  Det fungerte ikke å lime inn en tabell, men her er en oppsummering av materialet og referanser til NLP – der jeg har funnet dette:

  Nøkkelfaktor Første referanse (?) – direkte relatert til vårt rammeverk?
  Elementer
  VAK og språk The Structure of Magic II, 1976
  Submodaliteter Oversikt i Changing Belief Systems with NLP (R. Dilts, 1990)
  Anker Frogs into princes, 1979 (“anchoring”)
  Intensjoner “Finding positive intentions”, s. 161 i Changing Belief Systems with NLP, Robert Dilts (1990)
  Rammer Frogs into princes, 1979 (“reframing”)
  Presupposisjoner The Structure of Magic I, 1975
  Mønstre
  Pacing Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Ericson, M.D, volume 1, 1975
  Leading s 180 Neuro-Linguistic Programming Volume 1 …, 1980
  Pattern interruption “Interrupting” og “interruption” brukt i Neuro-Linguistic Programming Volume 1, …, 1980
  Kongruens og inkongruens Unknown due to long history, see e.g. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/incongruent
  Anker og ankring Frogs into princes, 1979 (“anchoring”)
  Strategier Neuro-Linguistic Programming Volume 1 The Study of the Structure of Subjective Experience, 1980
  Accessing cues Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Ericson, M.D, volume 2, 1977
  Språkmønstre The Structure of Magic I, 1975
  Signaturer
  Diagonaler
  Rotasjoner
  Verbale samhandlingsmønster
  Chunking Changing Belief Systems with NLP, 1990
  Modellering The Structure of Magic I, 1975

  Grunnsorteringer
  Jeg//Du
  1, 2 og 3. ordens
  Oppe//nede
  Ass//diss Introdusert som meta-modalitet i Changing Belief Systems with NLP (R. Dilts, 1990)
  Fortid//Nåtid//Fremtid Anvendt for sortering i Changing Belief Systems with NLP (R. Dilts, 1990)
  Foran//bak
  Bevisst//ubevisst Introdusert som sortering i Neuro-Linguistic Programming: Vol 1 The Study of the Structure of Subjective Experience, 1980
  Høyre//venstre
  Ytre//indre Internal – external Introdusert som meta-modalitet i Changing Belief Systems with NLP (R. Dilts, 1990)
  V//A//K//Språk The Structure of Magic II (?)

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.