Kvalitet

Feedbackservice: kvalitet i kommunikologiske produkter

Som medlem i Kommunikologforeningen kan du nå få hjelp av Feedbackservice. Gruppen består av medlemmer som har: Etterutdanning i kvalitetssikring og/eller Erfaring fra utdanning i kommunikologi/undervisning i kommunikologiske emner Styret anser medlemmer i gruppen som godt kvalifisert til å støtte medlemmer som ønsker filtrering og feedback på kommunikologiske produkter – spesielt med tanke på flagging og informasjon knyttet til Kommunikologi. Gruppen består av: Monika L. Eknes, leder Beate K. Kolstad Göran Persson Ta kontakt: feedbackservice@kommunikologforeningen.org Gruppen jobber fra start primært med norske produkter. Styret jobber med å få flere med i den svenske gruppen. Arbeidsgruppen jobber selvstendig og rapporterer til styret i foreningen.