Kommunikologiske produkter / Kvalitet

Feedbackservice: kvalitet i kommunikologiske produkter

feedbackservice_ordsky

Som medlem i Kommunikologforeningen kan du nå få hjelp av Feedbackservice. Gruppen består av medlemmer som har:

  • Etterutdanning i kvalitetssikring og/eller
  • Erfaring fra utdanning i kommunikologi/undervisning i kommunikologiske emner

Styret anser medlemmer i gruppen som godt kvalifisert til å støtte medlemmer som ønsker filtrering og feedback på kommunikologiske produkter – spesielt med tanke på flagging og informasjon knyttet til Kommunikologi.

Gruppen består av:

Monika L. Eknes, leder
Beate K. Kolstad
Göran Persson

Ta kontakt: feedbackservice@kommunikologforeningen.org

Gruppen jobber fra start primært med norske produkter. Styret jobber med å få flere med i den svenske gruppen. Arbeidsgruppen jobber selvstendig og rapporterer til styret i foreningen.

Share This Post

Leave a Reply