Fagdokumentasjon

Kommunikologforeningens Fagdokumentasjon

 

Dokumentet beskriver materialet, ord og begreper som brukes innen metadisiplinen kommunikologi.

Hensikten er at oppdatert dokumentasjon skal være tilgjengelig for alle kommunikologer*.

Kommunikologi ble definert i 2001 av Fleiner & Sjøbakken. Dokumentet inneholder norsk, svensk og engelsk oversettelse. Dokumentasjonen representerer kommunikologers beste tolkning og omforente forståelse.

Kommunikologforeningens dokumentasjon ble i utgangspunktet påbegynt av et enkelt medlem. Den er siden tatt frem via diskusjoner på Kommunikologforeningens åpne kongresser samt i diskusjoner i foreningens arbeidsgruppe for dokumentasjon.

Årsmøtet i 2016 besluttet å formulere en ”standard”, og årsmøtet 4. februar 2017 faststilte denne første versjonen.

Dokumentasjonen eies og utgis av Kommunikologforeningen. Den er offentlig tilgjengelig for bestilling.

Kommunikologer kan velge å referere til den.

Alle kommunikologer kan bidra med synspunkter via Kommunikologforeningens åpne kongresser og/eller direkte til foreningens arbeidsgruppe ”Redaksjonskomiteen for Fagdokumentasjon”.

Planer for fremtidig oppdatering finnes.

Bestilling og priser

Ett ekspemplar inngår i medlemsavgiften. Eksterne kjøpere er velkommen til å bestille.

Levering fra april 2017

1-9 eks           450 kr/st
10-24 eks       350 kr/st
25-49 eks       300 kr/st
50-99 eks       250 kr/st
100- eks         200 kr/st

For deg som bestiller/betaler i Sverige:
Vennligst betal SEK 450:- til bankgiro nr 853-9462. Merk betalingen med ”Fackdokumentation 2017” samt ditt navn.

For deg som bestiller/betaler i Norge:
Vennligst betal NOK 450 til konto nr. 9365.19.03775 . Merk betalingen med ”Fagdokumentasjon 2017” og ditt navn.

For bestillere i andre land enn Sverige og Norge:
IBAN og SWIFT for norsk konto: Konto nr. 9365 19 03775, IBAN: NO1893651903775, SWIFT: DNBANOKK

For samtlige bestillinger gjelder:
Send navn og postadresse til styrelsen@kommunikologforeningen.org etter betaling.

 

*Med kommunikologer mener Kommunikologforeningen:

  • Den som har gjennomført utdanningsprogram i regi av Fleiner & Sjøbakken (Studio KomFor/Skandinavisk Institutt for Kommunikologi) frem til sertifikat på avansert nivå (metanivå) i kommunikologi, samt den med tilsvarende/motsvarande utdanningsprogram/utbildningsprogram, og den med sertifikat før/innan begrepene kommunikologi og kommunikolog ble innført.
  • Den som har gjennomført tilsvarende/motsvarande utdanning/utbildning/studier via program som er kongruent med «Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi», utgitt av Kommunikologforeningen.