Nettverkstreff / Nyhet

Nettverkstreff om dokumentasjon i Drammen 30.04.2016

Treffet hadde følgende intensjon:
Et faglig område knyttet til kommunikologforeningens hjemmeside, «Kommunikologbanken» som kommunikologer oppsøker og finner nyttig informasjon om kommunikologi som disiplin, temaorientert utfyllende dokumentasjon knyttet til våre sorteringer, mønstre og elementer, og…

Treffet ble gjennomført innenfor foreningens rammer og intensjoner, og samtlige deltakerne bidro til dette. Her finner du oppsummeringen fra treffet.

Styret vil, på bakgrunn av i rammene av foreningens vedtekter og årsmøtet i januar 2016, ytterligere forsterket av innspillene fra kongressen i 2015, dette nettverkstreff og nettverkstreff i Stockholm i februar, samt av resultatene av spørreundersøkelsen/enkäten gjennomført våren 2016, fortsette dokumenteringsarbeidet i henhold til/enligt plan. «Standard versjon 1 2016 » og dokumentet FAQ/ ”frågor och svar om kommunikologi” vil bli prioritert fremover.

Her kan du lese oppsummeringen fra treffet.
Oppsummering fra nettverkstreff ang dokumentasjon 30 april 2016 (docx)

Share This Post

Leave a Reply