Kongress / Nyhet

Kongress 2015: Rapport

kongress2013_6

Kongressen ble arrangert for 3. gang i regi av Kommunikologforeningen i Arvika den 8. til 11. oktober 2015 med følgende program:

 • Introduksjon til og rammesetting av kongressen
 • What if disability didn´t exist? Ved Toril Heglum och Åke Lindén
 • Dåtid//Nutid//Framtid för nätverket av Kommunikologer
 • Paneldebatt ved Göran Persson, Herman Høyskel, Per Ellev Tomasgår og Beate Lofseik og Monika L. Eknes som moderator
 • Fra konstant kamp/flukt-tilstand, via dissossiering til et nytt liv ved Roger Sjursen
 • «Hur pacar vi omvärlden?» ved Göran Persson och Per Ellev Tomasgård
 • Från division 2 till Allsvenskan ved Kent Karlsson
 • I., II. og III. ordens arbeid på organisasjonsnivå ved Göran Persson
 • Planer for studium i Kommunikologi ved Høyskolen i Lillehammer ved Lene Nyhus og Eli Skjeseth
 • Brainstorming: Hva har kommunikologer behov for fra et nettverk for å kunne bidra til en endring fra lineær til eksponensiell vekstkurve i videreføringen av Kommunikologi?
 • NM arbeid/trening ved Martin Fransson
 • Feedback, refleksjon og avslutning av kongressen

Her er rapporten:

Referat fra kongressen 2015 (docx)

Share This Post

Leave a Reply