Nyhet

Kongress 2015: Rapport

Kongressen ble arrangert for 3. gang i regi av Kommunikologforeningen i Arvika den 8. til 11. oktober 2015 med følgende program: Introduksjon til og rammesetting av kongressen What if disability didn´t exist? Ved Toril Heglum och Åke Lindén Dåtid//Nutid//Framtid för nätverket av Kommunikologer Paneldebatt ved Göran Persson, Herman Høyskel, Per Ellev Tomasgår og Beate Lofseik og Monika L. Eknes som moderator Fra konstant kamp/flukt-tilstand, via dissossiering til et nytt liv ved Roger Sjursen «Hur pacar vi omvärlden?» ved Göran Persson och Per Ellev Tomasgård Från division 2 till Allsvenskan ved Kent Karlsson I., II. og III. ordens arbeid på organisasjonsnivå ved Göran Persson Planer for studium i Kommunikologi ved Høyskolen i Lillehammer ved Lene Nyhus og Eli Skjeseth Brainstor...