Årsmøte / Forside / Kongress

Nyhetsbrev nr 2 2017: Vinterkongress og årsmøte

Nyhetsbrev nr 2 2017: Vinterkongress og årsmøte

 


Information från styrelsen i Kommunikologföreningen

Kära Kollegor!

Kommunikologföreningens Vinter-Kongress samt årsmöte är genomförda och här kommer en kort rapport:

Kongressen präglades av kollegial ton med erfarenhetsutbyte, intressanta presentationer och trevlig samvaro. Sammantaget ett öppet samtalsklimat med dialog.

 

Se kortintervjuer med kollegor

Ossie Selimovic deler sine høydepunkter fra kongressenSe flere filmer

Under kongressen avhandlades följande teman:

 • MetaNoovas process och resa, Lena Bergman
 • Resultat från genomförd enkät om vad medlemmarna vill, som riktlinjer för styrelsens prioriteringar, Ole Gustafsson.
 • Erfarenhetsutbyte, UTBILDNINGSPROGRAM, dåtid-nutid-framtid, Beate Lofseik & Kenneth Tilley.
 • Presentation av det senaste förslaget till ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” Monika Eknes
 • Diskussion ”Vilka är kommunikologer”
 • Uppdatering hjärnforskning, historiska presuppositioner & aktuella filtreringsexempel, Elisabeth Magnusson

Elisabeth Magnussons uppdatering kring hjärnforskning var ett av många höjdpunkt på kongressen

Beslut från årsmötet

 • Årsmötet beslöt enhälligt att justera §3 i stadgarna, att i tillägg till att medlemskap är öppet för kommunikologer, även tydliggöra vad föreningen avser med kommunikologer.Den nya formuleringen:Som medlem kan opptas kommunikologer, og dette omfatter/med det avses:
  Den som har gjennomført utdanningsprogram i regi av Fleiner & Sjøbakken (Studio KomFor/Skandinavisk Institutt for Kommunikologi) frem til sertifikat på avansert nivå (metanivå) i kommunikologi, samt den med tilsvarende/motsvarande utdanningsprogram/utbildningsprogram, og den med sertifikat før/innan begrepene kommunikologi og kommunikolog ble innført.
  Den som har gjennomført tilsvarende/motsvarande utdanning/utbildning/studier via program som er kongruent med «Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi», utgitt av Kommunikologforeningen”
 • Årsmötet godkände första utgåva av ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” Dokumentationen kommer tryckas upp och distribueras postalt till samtliga medlemmar. (Kommer även att kunna beställas från föreningen.)
 • Årsmötet valde styrelse enligt följande: Ole Gustafsson (ordförande), Kenneth Tilley (vice ordförande) Linda Nilsson (kassör), Beate Lofseik (sekreterare), Ossie Selimovic (ledamot), Beate Nordby (suppleant) og Robert Eriksson (suppleant).

Årsmötet uttalade ett stort tack till Monika Eknes som i och med årsmötet lämnar ordförande rollen i föreningen, och som bidragit med energi, kraft och glädje i arbetet att utveckla föreningen och inte minst i processerna med utformning av ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” och effektivisering av styrelsearbetet. Och tack till Anna Carlsson som lämnar arbetet som kassör i styrelsen, och Roger Sjursen som varit vice ordförande.

Se hele protokollen

Årsmötet godkände första utgåva av ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.”

Den 16 feb, genomförde den «nya» styrelsen 2017 år första ordinarie styrelsemöte, där samtliga medverkade

Sammansättningen av medlemmar i nyvalda styret är av god geografisk spridning! Från sydvästra Sverige, Linda från Floda, Ossie från Örebro, Ole från Nacka, Stockholm, Beate N från Trondheim, Kenneth från Hamar, Robert E från Kungsängen Stockholm samt Beate L från Drammen. Ett bra sammansatt  team med olika erfarenheter och kompetenser och med stor vilja och engagemang att bidra till att utveckla kommunikologföreningen, enligt organisationsidé, intentioner och stadgar och riktlinjer från årsmöten.Styrelsen kommer genomföra möten ca 1 ggr/månad löpande sända ut Nyhetsbrev samt börja planera för höstkongressen.

Utsändningen av ”Fackdokumentationen för kommunikologer. Terminologi” beräknar styrelsen kunna sända ut under slutet av mars månad. Översättningen till engelska pågår för fullt.

Arbetet har nu påbörjats att se över föreningens hemsida, för att uppdatera och revidera texter i kongruens med förändringar beslutade av årsmöten och stadgeförändringar. Detta arbete kommer att prioriteras i första hand.

Hälsningar styrelsen i kommunikologföreningen
Ole Gustafsson, Linda Nilsson, Kenneth Tilley, Ossie Selimovic,
Robert Eriksson, Beate Nordby (båda saknas på bild)


 

Share This Post

Leave a Reply